top of page

Dörrautomatik

Tillgänglighets anpassning eller behovs anpassning

Dörrautomatik

Beröringsfri passage för tillgänglighets anpassning, kravbilder eller er behovsbild.

Vi förespråkar beröringsfria passager av flera anledningar men det bör inte gå till överdrift om behovet inte finns. 

Dörrautomatiker behöver ombesörjas och det krävs att dessa servas ÅRLIGEN med undantag för nyinstallationer där första servicen är efter ca 3år.

Det är en investering och blir kostsamt om kravbilderna och direktiven för automatiska dörröppnare inte följs till fullo.

För priser och rekommendationer, service och installation kontakta oss så hjälper vi er att öppna dörrar!

Människors Shadows

Slagdörrar

Pardörrar

Skjutdörrar

Dörrautomatik

SS-EN 16005:2024

Vad betyder SS-EN 16005:2024? 

I korthet:
Det är en standard som är framtagen för Dörrautomatiker på den svenska marknaden.

Den fastställdes i Februari 2024 och är det som vi arbetar utefter vid installation och service av Dörrautomatiker. 

Innefattar:

  • Att installationen utförs korrekt

  • Att alla delar följer SS-EN 16005:2024 och därmed installeras med klämskydd och avläsning för att skydda mot klämrisk (FLATSCAN) 

  • Att serviceavtal upprättas med slutkund för att säkerställa att Dörrautomatiken servas och ses om årligen

Image by Tom Claes

Angelica berättar

Angelica berättar om Dörrautomatiker

Varför är det viktigt att följa SS-EN 16005:2024?

Framförallt ska man tänka på skaderisken.

Dörren är stor, tung och en mekanisk byggd konstruktion styr hur dörren beter sig. 

Ingen vill skadas och ingen fastighetsägare vill få egendom skadad på grund av en bristfällig eller felaktig installation.

Säkerheten för dig som integrerar med Dörrautomatiken kommer alltid i första hand. 

Det säkerhetsbehov du har samlat hos en leverantör

Familjeföretaget BC Låsservice AB din lokala låssmed på Ekerö och Mälaröarna
bottom of page