top of page

ROT-avdrag

Vi är inte skyldiga att erbjuda ROT-avdrag, men om du som kund önskar det finns det ett par direktiv som vi och du måste följa.

roten till ett berg
Skog
  • Att byta dörrar och dörrlås på en småhusfastighet ger rätt till rotavdrag.

Källa: Skatteverket (Öppnas i nytt fönster)

Dags att prata ROT-avdrag

SMÅHUS

BOSTADSRÄTT

Byte eller reparation av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion

 

Däremot kan du få skattereduktion för till exempel:

  • Byte av innedörrar.


Du kan inte heller använda rotavdraget för att byta lås på ytterdörr i en bostadsrätt. Detta beror på att du i en bostadsrätt endast kan använda rotavdraget till arbeten som utförs inne i bostadsrätten. Ytterdörrar räknas inte in i den kategorin. 

Källa: Skatteverket (Öppnas i nytt fönster)

Bärbar dator

De här uppgifterna behöver du ge oss på BC Låsservice AB för att kunna få ROT-avdrag: Personnummer. Fastighetsbeteckningen, om arbetet är utfört på ett småhus. Du hittar uppgiften hos skatteverket under Fastigheter på Mina sidor eller i din fastighetsdeklaration. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (vanligen fyra siffror), om arbetet är utfört i en bostadsrätt.  Du kan även behöva lämna ytterligare uppgifter: Köpehandlingar, till exempel om fastigheten är nyköpt och du inte har hunnit ansöka om lagfart. Arrendeavtal, köpebevis och eventuellt försäkringsbrev om din bostad är en byggnad på ofri grund eller en kolonilott. Källa: Skatteverket (Öppnas i nytt fönster)

Uppgifter vi behöver 

Rider på en motorväg

På fakturan ska företaget dra av rotavdraget med högst 30 procent från arbetskostnaden, inklusive moms. Det innebär att du ska betala minst 70 procent av arbetskostnaden. Rotavdraget får som mest uppgå till mellanskillnaden mellan det företaget debiterar dig för arbetet och det du betalar för arbetet. Du kan få rotavdrag och rutavdrag med sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. Du som ska använda rotavdraget ska stå med på fakturan med namn och/eller personnummer eller vara den som betalar fakturan. Källa: Skatteverket (Öppnas i nytt fönster)

Har du rätt till ROT-avdrag? 

Märkta kuvert

Om du inte har blivit fakturerad måste du kunna styrka att du har betalat för arbetet. Om flera personer ska dela på skattereduktionen bör det framgå på fakturan hur mycket varje person ska få i avdrag. De här uppgifterna bör finnas på en faktura för rotarbete: Fakturans totala belopp och rotavdragets storlek, inklusive moms. Kostnad för arbetad tid, materialkostnader och övriga kostnader, till exempel för resor, maskiner och administration. Vilken typ av arbete företaget har utfört. Uppgift om att företaget som utfört arbetet har F-skatt. Ditt namn och personnummer. Fastighetsbeteckningen eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (fyra siffror) för bostaden där arbetet utfördes. Källa: Skatteverket (Öppnas i nytt fönster)

Hur ser fakturan ut?

Digital miniräknare

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag och företaget får dra av högst 30 procent av kostnaden för godkända arbeten i rotavdrag. Det är bara arbetad tid på plats hos dig som ger rätt till rotavdrag. Källa: Skatteverket (Öppnas i nytt fönster) Material Materialkostnaden får inte ligga till grund för rotavdrag – den ska du betala i sin helhet till företaget. Företaget får inte ge dig ett lägre pris på materialet än vad de har betalat i inköpspris. Material som hyrs eller leasas ger inte heller rätt till rotavdrag. Källa: Skatteverket (Öppnas i nytt fönster) Övriga kostnader Övriga kostnader som utföraren har i samband med arbetet ger inte rätt till skattereduktion. Dessa kostnader ska du betala i sin helhet till företaget. Företaget kan till exempel ha övriga kostnader för Restid till och från dig samt vid materialinköp och bortforsling av avfall Kostnad per mil för bilar och andra transportfordon, inklusive till exempel drivmedel, skatt och försäkring Logi och traktamente Maskiner, utrustning och avfallshantering Administration Företaget får inte bjuda dig på exempelvis reskostnaden. Om företaget inte tar betalt för resorna anser Skatteverket att de ingår i kostnaden för arbete, och vi kan då betala ut ett lägre belopp än den begärda skattereduktionen. Källa: Skatteverket (Öppnas i nytt fönster)

Vad i arbetskostnaden är avdragsgillt? 

Affärsmöte

Det här är simpelt, det administrativa arbetet och att ligga ute med 30% av arbetskostnaden som vi inte kan begära betalt för, förens du som kund betalat din faktura till oss är inget vi vill behöva göra.
Det handlar om administrativt arbete före-under-efter att arbetet är slutfört.

Vi brukar dock få frågan från enskilda kunder som önskar ROT-avdrag och vi gör då en offert med ROT-avdrag. 

Vi godkänner inte att efter att vi skickat fakturan för avslutat arbete plötsligt ska göra processen med ROT-avdrag.
Detta mer än dubblar våra adminiistrativa insatser då det nu ska krediteras, backas ordrar, skrivas nytt ansökas etc. 

 

Vi måste inte erbjuda ROT-avdrag och hänvisar till Hallå Konsument.

Varför erbjuder ni inte ROT-avdrag på alla offerter till privatpersoner?

bottom of page