top of page

Altandörr

Altandörren är även den en viktig del att ha rätt låsning på. 

Våra altandörrar ligger ofta mer skymda från insyn och det är inte helt ovanligt att inbrott sker via altandörrarna hellre än ytterdörrarna.

Det är även vanligt att ytterdörren har bra och SSF klassade lås medan altandörren enbart har ett vred eller att man lämnar nyckeln i på insidan.

Varför är det viktigt med bra lås på altandörren?

För att uppnå försäkringsgodkänd låsning enligt SSF och försäkringsbolagens direktiv

För att fördröja och skydda mot eventuella inbrott

För att minska olycksrisker vid exempelvis brand

Image by Egor Vikhrev

Ingen vill ha ovälkommet besök

Fördröj eller hindra

Rätt lås håller en hel del inbrott borta, om tjuven ändå försöker ska låsen stå emot och försvåra för en inkräktare att komma in.

På samma sätt ska samma lås förenkla utrymning vid brand och hindra olyckor så som att barnen mitt i natten går ut utan att vi märker något.

Tumregeln

"Om tjuven kommer in via ett fönster ska denne inte kunna komma ut igenom en dörr"

1

Nyckeln ska aldrig sitta i på insidan av altandörren

2

Altandörren ska inte enbart ha handtag på insidan

3

Altandörren ska inte enbart ha vred på insidan

4

Förberedelse för inbrott

Altandörren bör smörjas och underhållas årligen eller vartannat år

5

Altandörren ska vara försedd med nyckellås eller kodlås som uppfyller SSF krav

6

Altandörren ska inte vara husets svagaste punkt ur in/utrymnings perspektiv

Image (43).jpg

Ring oss med dina frågor 08 560 334 03

Det säkerhetsbehov du har samlat hos en leverantör

BC Låsservice AB April 2024
bottom of page